ŹRÓDŁO KONFLIKTÓW

Z jednej strony, zwraca ona uwagę na zjawisko, że ten sam czyn uznawany jest przez jedną grupę ludzi za akt korupcja i potępiany, przez drugą eiaś za zjawisko naturalne i akcep­towane w codziennej praktyce. Powoduje to szczególnie wiele problemów w społeczeństwach będących w stanie dynamicznego rozwoju* gdzie dawne formy społeczności oraz związane z nimi normy współżyją z nowymi, choć ich wza­jemny stosunek nie jest dostatecznie jasny. Ta­ka sytuacja często bywa źródłem konfliktów,, gdyż postępowanie jednej społeczności zgodne z jej normami moralnymi uważane jest przez drugą społeczność za praktykę korupcyjną.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)