ZNAJOMOŚĆ SAMEGO SIEBIE

Przede wszystkim radzę czytelnikom cwiczemie znajomości samego sie­bie: proszę o przejrzenie pozycja tabeli i zba­danie własnej reakcji na korupcję, przez odpo­wiedz na pytanie, które spośród praktyk wy­mienionych w tabeli uważane są przez Państwa za lzejsze, a które za cięższe formy korupcji. Następnie proszę ocenić społeczność, w którei żyjecie, wreszcie całe społeczeństwo swojego kraju, próbując określić, czy występują w nim przedstawione formy korupcji, a jeśli tak, to jak często. W wyniku takiego sprawdzianu mo­gą Państwo ocenić, któremu typowa z tabeli najblazsze są podstawowe społeczności naszego społeczeństwa, czy też z jakich podstawowych elementów się one składają. Warto przeprowa­dzić to ćwiczenie nawet, jeśli zdajemy sobie sprawę, ze -przedstawiona typologia jest tylko jedną z wielu możliwych.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)