ZDANIEM SPECJALISTÓW

Niektórzy specjaliści, na przykład Klaveren, zakładają istnienie ostatecznego lub choćby wyższego stopnia rozwoju historycznego — gos­podarki opartej na czystym przedstawicielstwie ludowym, w której świadomość społeczna oraz społeczna kontrola będą już na tyle silne, że korupcja stanie się zupełnie niemożliwa, tak jak niemożliwa była na pierwotnym etapie roz­woju społecznego.Ponieważ przeważająca większość współczes­nych społeczeństw, wśród nich także społeczeń­stwo węgierskie, działa w układzie „gospodarki mieszanej”, złożonym w równym stopniu ze słabszego czy silniejszego systemu redystrybu­cji oraz ze składających się nań mirniej lub bardziej rozwiniętych mechanizmów rynkowych, spróbujemy przedstawić w ramach tego typu główne źródła korupcji oraz jej oddziaływania gospodarcze i społeczne.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)