ZAWSZE SIĘ OPŁACA

Dlatego zawsze o- płaca się „dezerterować”, czyli mieć na uwa­dze wyłącznie własne korzyści, nie przejmować się zaś stratami ponoszonymi przez całą spo­łeczność. Załóżmy jednak, że właściciele zakładu zmądrzeli i chcą uzyskiwać korzyści w taki spo­sób, by nie szkodzić całej społeczności, a więc instalują wszystkie potrzebne urządzenia służą­ce do ochrony środowiska. Co się wtedy dzieje? Otóż może się zdarzyć, że firma splajtuje. Kosz­ty dodatkowych inwestycji musi bowiem prze­rzucić na ceny towarów, przez co w bezwzględ­nej walce na rynku może stać się niekonkuren­cyjna. Strategii kooperacyjnej nie może zastoso­wać także całe państwo, zwłaszcza w dzisiej­szej, kryzysowej gospodarce.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)