ZASADNICZY PROBLEM

Po przebyciu trasy 620 km znowu nastąpiło: zerwanie kabla i statki z pozostałym zapasem powróciły ponownie do portu.W tym czasie zagadnienia teoretyczne telegrafii rozpatrywał, znany fizyk i matematyk William’ Thomson (Lord Kelvin), któ­rego prace z’zakresu termodynamiki, magnetyzmu, elektryczno­ści i optyki miały duże znaczenie naukowe. Thomson poświęcił wiele uwagi fizycznym zjawiskom towa­rzyszącym przesyłaniu impulsów elektrycznych drogą kablową. Jego badania były bardzo pożyteczne dla dalszego rozwoju tele­grafii dalekosiężnej, chociaż w pierwszym okresie nie, zwracano na nie należytej uwagi.    Zasadniczy problem polegał na ustaleniu czasu przepływu sygnału wysłanego z jednego końca kabla do drugiego.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)