ZASADA KONSTRUKCJI

Zasadę konstrukcji polaryzowanego przekaźnika przedstawia załączony szkic . Powracając .do objaśnienia zasady działania przekazmka,- stwierdzamy/że przy braku prądu w uzwojeniach, czyli gdy me ma sygnału sterującego, kotwiczka znajduje się w jednym ze skrajnych położeń i utrzymywana jest w tym stanie siłą przyciągania magnesu trwałego. Aby przekaźnik polaryzowany zaczął działać, siła wywoływana przez pole magnetyczne sygnału steru­jącego musi być większa od siły pola magnetycznego wywo­łanej przez magnes stały działający na kotwicę. W tym przy­padku działanie magnesu stałego jest analogiczne do działania sprężyn stykowych w przekaźnikach badanych poprzednio.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)