ZASADA EFEKTYWNOŚCI

Z dru­giej zaś strony, korupcja wnosi zasadę efektyw­ności do samego mechanizmu biurokracyjnego, gdyż urzędnik przekupiony, jeśli nawet w skali absolutnej ma niską wydajność pracy, musi w skali względnej wykazać wydajność większą niż nie przekupiony. Czy rozumowanie takie można odnieść także do stosunków panujących dziś na Węgrzech? Czy i u nas występuje sytuacja, że przedsię­biorstwa współzawodniczą ze sobą nie tylko na rynku otwartym, ale i za zamkniętymi drzwia­mi, gdzie zapadają decyzje, a jeśli tak, to czy można stwierdzić, że w tym wtórnym, niewi­dzialnym dla społeczeństwa i nie kontrolowa­nym przez nie wyścigu w większości wypadków wygrywa przedsięborstwo bardziej efektywne, które w przyszłości przysporzy społeczeństwu więcej korzyści niż inne?

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)