ZADANIE TARCZY NUMEROWEJ

Zadaniem tarczy numerowej jest wytwarzanie od­powiedniej kombinacji impulsów elektrycznych.Dla zrozumienia zasady działania aparatu telefonicznego konieczne będzie rozpatrzenie konstrukcji jęgo poszczególnych czę­ści. Zrobimy to w pewnej kolejności. Rozpatrzmy na wstępie dzia- łanie zasadniczych elementów telefonu. Gdy je poznamy, przystą­pimy do sporządzenia schematu całego urządzenia.  Narysowanie takiego schematu wymaga szczegółowego rozpa­trzenia wszystkich połączeń. Zadanie okazuje się kłopotliwe, tym bardziej że trudno jest zdecydować się, od czego zacząc. Znaj­dujemy tu jednak kilka dobrze nam znanych, elementów: konden­sator typu blokowego, niewielki transformator i dzwonek elektryczny o dwóch kloszach.Konstrukcja mikrotelefonu, nie budzi większych wątpliwości od niej możemy przystąpić do naszkicowania schematu po­łączeń.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)