Z BIEGIEM CZASU

Udoskonalenie Edisona umożliwiło prowadzenie rozmów te­lefonicznych na znacznie większe odległości. Z biegiem czasu do aparatu telefonicznego wprowadzono rów­nież sygnalizacją w postaci dzwonka elektrycznego służącego do przywołania rozmówcy. Przez dłuższy czas stosowano w kon­strukcji aparatu telefonicznego mikrofon i telefon jako rozdzielne części składowe. Z tej też przyczyny obok aparatów telefonicz­nych wisiały karteczki z napisem: „Nie rozmawiajcie uszami i nie słuchajcie ustami”. Telefonia rozwijała się błyskawicznie. Już w dziesięć lat po śmierci Grahama Bella w Ameryce Północnej — 70 tysięcy miast i  osiedli posiadało stacje telefoniczne,’ a, długość kabli wynosiła ponad 25 milionów kilometrów.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)