WYŻSZY POZIOM KOOPERACJI

Potrzeba tu wyższego poziomu kooperacji społecznej od po­ziomu dawniejszego, wyrażonego hasłem „każ­dy poddaje się szczepieniu”, jako że rozwiązać trzeba tu daleko trudniejszy problem społeczny.Przykład szczepienia dobirize nadaje się także do .zilustrowania tego, że w praktyce społecznej istota strategii kooperacyjnych i dezerterujących otraz ich (znaczenia często mogą ulec zmia­nie, a nawet wymienić się ze sobą. Jeśli nie zdefiniujemy znaczenia strategii kooperacyjnej, jak to zrobiliśmy w naszym opisie (w którym jednoznacznie i po prostu określiliśmy podda­nie się szczepieniu, jako strategię kooperacyj­ną), ale na każdym etapie procesu uważać będziemy za (kooperującego każdego, kto w da­nym momencie nie stawia swoich bezpośred­nich, indywidualnych interesów ponad dobro społeczności, (a w jego ramach nad swoim odleg­łym w tym momencie dla niego dobrem włas­nym —-  sytuacji, kiedy są one ze sobą sprzeczne), to wspomniany proces można opi­sać następująco.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)