WYSTĘPUJĄCE NIEDOBORY

Jeśli na­tomiast jakiegoś z dóbr jest pod dostatkiem lub w nadmiarze, to chociaż skorumpowana warst­wa rozdzielająca próbuje utrzymać psychozę niedoboru — dobro to wyłamuje się z zasięgu korupcji, z jej „asortymentu”, do każdego bo­wiem dociera bez sztucznego systemu podziału. Dopóki jednak występują niedobory artyku­łów i usług, należy zapewnić przy ich podziale możliwie największą rolę uznanym i kontrolo­wanym przez społeczeństwo automatyzmom Istnieją proste reguły, które jednoznacznie okre- slajEj podzaał dobr, nde pozostawiając żadnego pola (bądź tylko minimalne) ocenom i decyzjom urzędniczym. Na całym świecie bowiem można zaobserwować zjawisko szczególnego rozkwitu orupcji tam, gdzie nie ma dostatecznie spre­cyzowanych zasad rozdziału dóbr, gdzie warst­wie urzędniczej (rozdzielającej dobra) udało się wmowic ludziom, ze wynik takiej lub innej de­cyzji zależy od oceny dokonywanej.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)