WYMUSZONA DECYZJA

Ta wymuszona (choć przekonamy się, że często pozornie wy­muszona) ściśle egocentryczna decyzja kryje w sobie nie tylko niebezpieczeństwo, przyniesienia obu partnerom z naszego przykładu |vygranej mniejszej (po 5 lat więzienia, czyli o 4 lata wol­ności mniej) od wygranej możliwej do uzyska­nia (po 1 roku więzienia); grozi tym, że po pod­jęciu decyzji przy braku zaufania nie ma już odwrotu; wydarzenia wymykają się spod kon­troli uczestniczących iw grze stron. Jeśli jeden z partnerów przyznał się już do winy, to drugi, by ratować, co się jeszcze da, zmuszony zostaje do przyznania się nawet wtedy, gdyby sędzia śledczy zezwolił, aby drugi z partnerów podej­mował decyzję później i nawet wtedy, gdyby partner ten przedtem skłaniał się do współpra­cy. Za oboma zamknęła się już pułapka spo­łeczna.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)