Wykorzystywanie techniki przez człowieka

Nauka o tworzeniu przedmiotów i różnego rodzaju zjawisk, nie mająca związku ze środowiskiem naturalnym nazywana jest techniką. Jest to dziedzina, która towarzyszy człowiekowi na każdym kroku. Osiągnięcia w zakresie techniki stwarzają możliwość lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, ale również mają znaczenie naukowe w badaniu , projektowaniu i wytwarzaniu coraz to nowszych i lepszych materiałów, mających swe zastosowanie w takich dziedzinach, jak choćby automatyka, robotyka, atomistyka, informatyka i inżynieria. Każde urządzenie, jakiego na co dzień używa zwykły człowiek może być owocem procesu technologicznego, który to bezpośrednio związany jest z techniką. Wystarczy wspomnieć o elektronice, która jest jedną z form techniki. Pozwala ona na wykorzystywanie przez człowieka szeregu urządzeń, które w obsłudze są proste i łatwo przyswajalne dla każdego z nas, ale już z punktu technicznego, budowa i działanie takiego urządzenia jest skomplikowanym i często nie zrozumiałym dla laika procesem naukowym.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)