WYGINIĘCIE WSPÓLNOT TRADYCYJNYCH

Pomyśl­my także o nieporównanie tragiczniejszej w skutkach, nieludzkiej akcji, jaka rozpoczęła się rozbiciem form bytowania oraz związków spo­łecznych całej grupy etnicznej, a zakończyła fizyczną zagładą setek tysięcy ludzi.  Zawierucha wojenna, towarzysząca jej węd­rówka ludów, chaos, niewola także poczyniły wielkie spustoszenia w tkance życia społeczne­go. Pierwsze lata powojenne były więc okresem odbudowy nie tylko miast, fabryk, kolei, ale także więzów i zależności międzyludzkich, spo­łecznych.Przemiany gospodarcze, jakie rozpoczęły się na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesią­tych, związane z nimi poziome i pionowe ruchy migracje z jednej części kraju do drugiej, a także przemieszczenia poszczególnych warstw społecznych np. ze wsi do miasta poruszyły z miejsca zamieszkania czy też z zajmowanych pozycji społecznych miliony ludzi, wyzwalając ich bądź wyrywając z tradycyjnych wspólnot.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)