WSPÓŁCZESNY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI

Warto dodać, że współczesny system kablowej łączności trans­oceanicznej jest obliczony na dwadzieścia pięć lat ciągłej pracy. Jeszcze kilka słów w związku z zasilaniem lamp wzmacniako- wych w owych 102 podwodnych wzmacniakach. Jest oczywiste, że nie zatapiano na. dnie morza baterii ani akumulatorów, które mogłyby zasilać niezależnie każdy wzmacniak przez dwadzieścia pięć lat. Zagadnienie to rozwiązano zgoła inaczej. W laborato­riach fabryk urządzeń telefonicznych od wielu lat trwały skrzęt^ ne badania różnych części. Przed rozpoczęciem budowy odpo­wiednich wzmacniak ów były już .sprawdzone typy lamp elek­tronowych wytrzymujących pracę w ciągu siedemnastu lat nie^ przerwanej próby.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)