WSPÓŁCZESNA ŁĄCZNOŚĆ

Współczesną   łączność cechuje  olbrzymia   różnorodność  urzą­dzeń i sposobów ich zastosowania. Dzięki postępowi technicz mu współczesna łączność elektryczna osiągnęła wysoki s opien automatyzacji. Złożoność urządzeń automatyzacyjnych Zastosowanie urządzeń telemechanicznych w telefonii umo­żliw”, że dowolny abonent steruje zdalnie urządzeniami znaidującymi się w centrali telefonicznej, a wykonującymi czynnośd wybierania, połączenia i. sygnalizowania żądanego aboaftość tych urządzeń stanowi bardzo skomplikowany i roz- budowany pod względem technicznym system.Spodziewamy sil że wybrane zagadnienia z telemechaniki przyczynią się do pobudzenia głębszych zainteresowań, zwte cza gdy czytelnicy znajdą możliwości eksperymentowania w tym zakresie.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)