WRACAJĄC DO SCHEMATU

Wracając do schematu stwierdzimy, że gdy w pierwotnym uzwojeniu (I) będzie na przykład 800 zwojów, a we wtórnym 3200, to otrzymamy stosunek 1 : 4, zwany przekładnią transfor­matora. Gdy wprowadzimy transformator do obwodu telefonicznego, to w uzwojeniu wtórnym otrzymamy czterokrptnie wyższe napięcie. – sygnałów elektrycznych. Prąd zaś o wyższym napięciu można przesłać na większą odległość. I na tym właśnie polegało udoskonalenie wprowadzone do telefonu przez T. A. Edisona. Skorzystamy z aparatu telefonicznego przeznaczonego do do­świadczeń, ażeby zapoznać się z zestawem jego części składo­wych oraz funkcjonowaniem całego układu. Przedtem jednak na­leży rozmontować obudowę aparatu.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)