WIELKOŚĆ PONOSZONYCH STRAT

Jak stwierdziliśmy uprzednio, mechanizmy takie jak kumoterstwo, powiązania interesów, mają i u nas bogatą tradycję i do dziś z pew­nością przynoszą wielkie straty. Jeśli już mówi­my o obsadzaniu stanowisk i miamowaniach, to decyzje z zakresu negatywnej selekcji kadrowej oraz całe łańcuchy takich selekcji negatywnych kosztują z całą pewnością społeczeństwo wiele miliardów forintów, daleko więcej niż wspo­mniane 10 miliardów przypadające na łapów­ki. Gdyby można było dokładnie wyliczyć wiel­kość ponoszonych strat, to łatwo można by wy­kazać, że w ostatecznym rezultacie nawet ci, którzy czerpią bezpośrednie zyski z takich de­cyzji selekcyjnych, taikże na tym tracą. Tracą dlatego, że przypadająca na nich część strat spo­wodowanych przez reakcje łańcuchowe selekcji negatywnych (niższa sprawność, brak planowoś­ci, słabsze działanie zasady wydajności, straty w produkcji spowodowane gorszym stosunkiem do pracy) jest większa niż zysk bezpośredni.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)