WIELE ZALEŻY OD WARUNKÓW

Wiele zależy także od ważnych i często nie do­cenianych warunków obiektywnych. Oczywiś­cie nie rozgrzesza to nikogo, ale zobowiązuje do starannego badania przeszkód obiektywnych i szukania sposobów ich eliminacji. Przeanalizujemy tu dwie główne grupy czyn­ników przeszkadzających w powstawaniu wspól­not. Najpierw zbadamy czynniki kryjące się w strukturze społecznej, potem zaś — w ukształto­wanych formach ludzkich zachowań.Na przełomie lat czterdziestych i pięćdzie­siątych wydawało nam się, że wszystko da się zaplanować, wykbmać i skontrolować centralnie; nie ma więc potrzeby uczestnictwa społecznego, wewnętrznego ruchu społeczeństwa, spontanicz­nych ludzkich tendencji, zrzeszania się — wszy­stko to raczej psułoby plany i zagrażałoby istniejącemu porządkowi.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)