WEDŁUG SPECJALISTY

Według tegoż specjalisty w wielu krajach afrykańskich (wymienia on .jako przy­kład Nigerię) jest mniej więcej odwrotnie, „na­tomiast w Hiszpanii proporcja ta wynosi nie­mal jeden do jednego”. By wspomnieć jeszcze jeden : według badania przeprowadzo­nego w roku 1900 w Birmie 95 procent sędziów policjantów przyjmowało „dowody wdzięcz­ności”. A jak my wyglądamy w tym niechlubnym wyścigu do tyłu? Dość powszechna jest dziś opinia, że zajmuje­my w nim coraz lepszą pozycję; wielu uważa, że praktyka korupcyjna rozpowszechniła się stopniowo rozpowszechnia .coraz bardziej w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Czy jednak to zdobywanie terenu przez korupcję nie wydaje się tak szybkie i groźne dlatego, że czasy nobli­wej c.k. monarchii, a także Węgier okresu mię­dzywojennego żyją w pamięci wielu ludzi jako czasy społeczeństwa prawie wolnego od korup­cji? Któż nie pamięta, jak bardzo popularne by­ło u nas prizez całe dziesięciolecia dowcipkowa­nie oraz oburzanie się na korupcję za miedzą, w sąsiednich krajach?

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)