WE WSPÓŁCZESNYCH APARATACH

We współcze­snych aparatach telefonicznych stosuje się mikrofony węglowe z proszkiem.Powróćmy jeszcze na chwilę do doświadczeń z modelem mikro­fonu edisónowskiego, aby zbadać przetwarzanie drgań elektrycz­nych na.fale głosowe. W tym celu w obwód mikrofonu’zamiast galwanometru włączymy słuchawkę telefoniczną. Efektom dźwię­kowym odbieranym w słuchawce będzie towarzyszyć-silny szum połączony z trzaskami spowodowanymi ruchami ubocznymi pa­łeczki węglowej. Dźwięki wypowiadane przed mikrofonem nie zostaną odtworzone dokładnie. Model mikrofonu bowiem jest da­leki od doskonałości technicznej. Odtwarza on tylko nieskompli­kowane dźwięki, na przykład pukanie w. podstawkę mikrofonu.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)