WARUNEK UZYSKANIA WYNIKU

Warunkiem uzyskania takiego wyniku jest jed­nak prowadzenie przez nich gry nie przeciwko sobie, ale współpracując ze sobą. Jak się póź­niej przekonamy, do współpracy takiej potrze­ba spełnienia wielu warunków wstępnych, spo­śród których tradycyjna teoria gier podkreśla następujące dwa:obaj partnerzy muszą sobie nawzajem zaufać;każdy z partnerów wie, że cieszy się zau­faniem drugiego.Jeśli oba te warunki nie są spełnione, a dzie­je się tak dość często w praktyce stosunków międzyludzkich, społecznych i politycznych, to strony, nawet niekoniecznie powodowane chę­cią zysku, ale po prostu dla samoobrony, zmu­szone isą do wybrania strategii dominacyjnej (czyli nie strategii współpracy).

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)