WARTO WIEDZIEĆ

Centralka ta obsługuje abonentów wewnętrznych, umożli­wiając im połączenie z miejską siecią telefoniczną. Warto wiedzieć, że istnieje kilka typów urządzeń automa­tycznych central telefonicznych. Wymienimy dwa zasadnicze sy­stemy: o wybieraniu bezpośrednim żądanego abonenta i o wybie­raniu pośrednim. Pierwszy system wynaleziony został w 1889 roku przez Amerykanina A. Strowgera. Polega on na dokonywaniu połączeń za pośrednictwem wybieraków umieszczonych w centrali, bezpośrednio pod wpływem impulsów numerowej tar­czy abonenta, której działanie jest zsynchronizowane z dzia­łaniem tarczy. Omawiany system central automatycznych jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)