WARTO WIEDZIEĆ

Dwie długie taśmy staniolu stanowią okładki kondensatora, izoluje je papier parafinowany. Kondensator od­znacza się zdolnością gromadzenia .ładunków elektrycznych, mówimy, iż posiada pojemność elektryczną. W telefonii najczę­ściej spotykane są kondensatory o pojemności 2 m-F (mikrofarady).Warto wiedzieć, że jednostką pojemności elektrycznej jest 1 farad (F). Pojemność kondensatora zależy od powierzchni płytek oraz odległości pomiędzy nimi. Zbadajmy, jak zachowuje się kondensator w obwodzie prądu stałego i w obwodzie prądu zmiennego. Mamy baterię i żarów-‚ kę 6,3 V. Połączmy je szeregowo z’kondensatorem. Żarówka nie świeci, stąd wniosek, że prąd stały przez kondensator nie płynie.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)