WAGA BOGATEGO TOWARU

Wreszcie podkreśla wagę bogatego wy­boru towarów i kończy artykuł słowami: „Po­jawiła się także myśl, by w naszych sklepach umieścić na widocznym miejscu tabliczkę z na­pisem głoszącym, że dawanie napiwku lub od­dzielnej gratyfikacji jest surowo wzbronione. Po dłuższej dyskusji doszliśmy do wniosku, że napisy takie nie rozwiązałyby problemu”. Wy­daje mii się, że możemy się zgodzić z tym stwierdzeniem. Jakie więc rozmiary może mieć u nas korup­cja związana z niedoborami towarów i deficy­tem usług? Na ten temat istnieją tylko bardzo przybliżone szacunki. W jednym z numerów czasopisma „Fdgyeló” z 1977 roku ukaza się artykuł, według którego łączna suma napiwków, .wyrazów wdzięczności” i zysków z „fuch w jednym roku przekracza 10 miliardów fonntow. Pytanie tylko, czy jest to dużo, czy mało?

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)