W OSTATNIM PRZYPADKU

W ostatnim przypadku będziemy mieli dwa obwo­dy. Jeśli w obwodzie elektromagnesu zasilanego ze zrodła prąciu będziemy zmieniać wartość natężenia, przez co ulegnie zmianie wielkość strumienia magnetycznego, to w obwodzie wtórnym powstanie prąd indukcyjny. Zjawisko powstawania prądu indukcyjnego, jak przekonamy się później, posiada doniosłe znaczenie w elektrotechnice i.teleko­munikacji. Omawiając w dalszej kolejności części składowe apa­ratów telefonicznych, zwrócimy uwagę na występujące – w nich zastosowanie zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Pomysłów wykorzystania elektryczności do przekazywania wiadomości było wiele, ale poznamy tylko niektóre.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)