W GOSPODARCE

w ten sposób dotarliśmy do współczesności. W jej ocenie oraz umiejscowieniu w nurcie dziejów najbardziej przydatna będzie typologia Polanyiego, rozróżniająca gospodarki socjalne (social economies), gospodarki polityczne (politi- cal economies) oraz gospodarki rynkoiwe (mar­ket economies). W gospodarce pierwszego typu, opartej na stosunkach społecznych, gdzie obieg dóbr regulowany jest przez zasadę wzajemnoś­ci, jak się przekonaliśmy, nie może wytworzyć się praktyka korupcyjna. W gospodarce drugie­go typu, określonej przez stosunki polityczne, wymianę dóbr reguluje mechanizm redystry­bucji i w zdecydowanej większości takich ukła­dów gospodarczych istnieją wszystkie warunki do powstania korupcji.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)