W AUTOMATYCZNYCH CENTRALACH

W automatycznych centralach telefonicznych spełnia on rolą telefonistki. Budową i działanie wybieraka objaśniamy w dalszej kolej­ności.Na zakończenie informacji o telefonii zamieszczamy krótkie charakterystyki , techniczne wkładek mikrofonowych i wkładek słuchawkowych sto­sowanych we współczesnych urządzeniach telefonicznych, które można spotkać w handlu detalicznym. Omawiane wkład­ki mogą znaleźć zastosowanie w modelach urządzeń telefo­nicznych ‚ sporządzonych na użytek szkolny.  W aparatach telefonicznych stosowane są wkładki mikrofonowe mające zwartą budową, które łączą sią z przewodami mikrotelefonu za pomocą sprę­żyn . kontaktowych. W apara­tach centralnej baterii stosuje się wkładki typu CB, a w apa­ratach miejscowej baterii — typu MB.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)