UZUPEŁNIENIE ROZWIĄZANIA

Uzupełnimy teraz tamte rozważania jeszcze dwoma ważnymi parami pojęć; są to: równowa­ga stabilna i niestabilna oraz równowaga opty­malna i niedostateczna. Równowagą stabilną nazwano w literaturze przedmiotu sytuację, w Której zadina z zainteresowanych stron nic nie zyskuje na zmianie strategii, czyli zamianie kooperacji na dezercję lub odwrotnie. W odróżnianiu od niej sytuacja równowagi nie­stabilnej polega na tym, że kilku spośród part­nerów tworzy „koalicję”, a więc umawiają się, ze na podstawie wspólnej decyzji jednocześnie przestawią się na strategię kooperacyjną, bo zięki ternu uzyskają większą korzyść niż w sytuacji, kiedy każdy z nich z osobna dezerteruje. Jest to równowaga niestabilna, gdyż ko­alicja może się rozpaść w każdej chwili, jako ze zysk każdego z jej członków wzrósłby gdy­by ją opuścił, ale tylko w pojedynkę.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)