UZBROJONY ELEKTROMAGNES

Uzwo­jony elektromagnes trzeba sprawdzić i wypróbować jego dzia­łanie W tym celu do końców uzwojenia doprowadzimy z bate­ryjki prąd stały o napięciu 4,5—6 V. Elektromagnes powinien przyciągać drobne przedmioty metalowe. Z kolei przystępujemy do wykonania kotwiczki z paska mięk­kiego żelaza o grubości 1,5 mm. Wymiary, kotwiczki, będącej częścią składową przekaźnika elektromagnetycznego, podajemy na rysunku 48. Kotwiczka ma formę kątownika, którego krótszy koniec jest zaokrąglony. Krawędzie kotwiczki należy starannie wyrównać pilniczkiem, porównując zgodność jej wymiarów z ry- sunkiem. Jarzmo przekaźnika wykonamy również z miękkiej blachy stalowej o grubości 1,5 mm.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)