URUCHOMIENIE PROCESU

W takiej sytu­acji może dojść do uruchomienia i rozwinięcia się procesu, który wepchnie coraz więcej ku­pujących w pułapkę niszczących czas, nerwy i morale społeczne korków ulicznych i zatło­czonych sklepów centrum, zaś handlowców i producentów w pułapkę zmniejszonych zysków me wykorzystanego popytu oraz siły nabywczej! Nasuwają się w takiej sytuacji dwa rozwiąza­nia. Jedno z nich polega na tym, że klienci opracują lub przejmą, chcąc nie chcąc, stra­tegię kooperacyjną: na przykład mieszkańcy poszczególnych dzielnic (w ustalonej z góry ko­lejności) będą mogli kupować w sklepach cen­trum tylko w niektóre dni tygodnia. Rozwiąza­nie to wcale nie jest tak absurdalne, na jakie początkowo wygląda; w wielu miejscach próbo­wano już takich kwotowych ograniczeń w uży­waniu różnych instytucji publicznych, spowodo­wanych trudnościami dojazdu samochodem czy środkami komunikacji publicznej w wielkich miastach bądź też ograniczoną liczbą pozosta­jących do dyspozycji użytkowników kąpielisk, boisk sportowych, szpitali czy też miejsc gas­tronomicznych.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)