UPOWSZECHNIENIE KORUPCJI

Po pierwsze dlatego, że w miarę jak korupcja się upowszechnia w jakimś układzie, urzędnicy stają się zainteresowani w opóźnia­niu, a nie w przyspieszaniu biegu spraw, bo im trudniej jesit uzyskać jakieś zezwolenie, tym więcej skłonni są zapałcić za nie klienci. Pro­cesy ulegają spowolnieniu także dlatego, że skorumpowani urzędnicy coraz bardziej starają się odepchnąć od siebie odpowiedzialność za podjęcie decyzji, niebezpieczeństwo ewentual­nego rozliczenia za nią, więc przesyłają akta sprawy jeden do drugiego, aż wreszcie nici od­powiedzialności zostaną splątane w sposób nie­możliwy do rozwikłania. „Tam gdzie korupcja jest szeroko rozpowszechniona — stwierdza Myrdal — tam bezwładność, brak skuteczności oraz nieracjonalność zupełnie paraliżują pro­cesy podejmowania decyzji oraz realizacji za­mierzeń”.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)