UKSZTAŁTOWANIE WARSTW

Dopiero kiedy ukształto­wała się już warstwa pośrednia, warstwa lu­dzi piastujących różne godności, a z niej potem warstwa urzędnicza, kiedy społeczeństwo powie­rzyło tej warstwie dzielenie dóbr będących w jego dyspozycji, zrodził się warunek brakujący dotychczas do rozkwitu praktyki przekupstwa Urzędnik rozporządza już nie swolim majątkiem, lecz dobrami należącymi do społeczeństwa, dc panującego lub też innego mocodawcy, który powierzył mu zarząd tymi dobrami, a więc, przynajmniej teoretycznie, jest już osobą, któ­rą można przekupić. Urzędnik może boiwiem swoją władzę dzielącego dobra „spieniężyć”, czyniąc w interesie osoby, która mu za to za­płaci, odstępstwo od nakazanego systemu po­działu dóbr.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)