TWORZENIE KOALICJI

Największe możliwości ta­kiego zatrzymania są po dezercji ósmego gospo­darza, bo — jak już stwierdziliśmy — dziewią­ty nic już na dezercji nie zyskuje. Czy jednak cały proces jest odwracalny? Teoretycznie tak, ponieważ w interesie wszystkich leży, by na pastwisku było mniej krów; po każdej krowie zabranej z pastwiska rośnie zysk wszystkich gospodarzy, zarówno dezerterów z dwoma kro­wami, jak i tych, którzy mają po jednej — oprócz tego, który właśnie wycofuje swoją dru­gą krowę z pastwiska. Tylko on traci. Jeśli na przykład krowę wycofał ósmy gospodarz, to za­miast dwóch krów 200-funtowych będzie miał teraz jedną o wadze 300 funtów. Jeśli po nim kooperację wybierze siódmy gospodarz, to stra­ci 200 funtów, następny już 300 i tak dalej. Tak więc powrót do kooperacji wiąże się z co­raz większymi stratami.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)