TRAGEDIA WSPÓLNEGO PASTWISKA

Tragedia wspólnego pastwiska ma ogólniejszą wymowę. Jeśli pastwisko to potraktujemy jako przenośnię oznaczającą wszystkie wspólne do­bra niezbędne człowiekowi, całej ludzkości: czy­ste powietrze, wodę, przyrodę, surowce, źródła energii, żywność, którą można wyprodukować to z przykładu tego płyną bardzo poważne nauki. Tak samo bowiem, jak padną krowy na wspólnym pastwisku, mogą zginąć ryby w morzach, mogą się wyczerpać surowce i nośniki energii we wnętrzu Ziemi, lasy i czyste wody na jej powierzchni, nadające się do oddychania powietrze z atmosfery i tak dalej. Procesy takie powstrzymać jest tak samo trudno jak zagładę pastwiska. Gerhart Bruckmann rozważa z tego punktu widzenia związek produkcji przemysło­wej z zanieczyszczeniem środowiska. Powszech­nie wliadomo już dziś, że zwiększająca się pro­dukcja przemysłowa coraz bardziej niszczy na­turalne środowisko konieczne dla życia człowie­ka. Można także wykazać, że powyżej pewnego nasycenia przemysłem szkody wynikające z za­nieczyszczenia środowiska rosną relatywnie szybciej niż zysk płynący z przyrostu produkcji przemysłowej.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)