SYSTEM UKIERUNKOWANY

System ukierunkowany na dobro publicz­ne (The civic-culture-based system). W tym typie mieści się duża część anglosaskich miast- -satelitów i małych miasteczek, gdzie mieszkań­cy mają dość silne poczucie należenia do spo­łeczności, rozwinięte są instytucje życia społecz­nego, jego struktury, gdzie ludzie wiedzą, że mogą realizować swe prawa bez żadnych po­pleczników ozy protektorów, gdzie wypełniają obowiązki wobec społeczności, chętaie dla niej pracują bez żadnych bezpośrednich wynagro­dzeń finansowych. W miasteczkach tych zazwy­czaj nie zanika całkowicie system patronacki, lecz przekształca Się, sublimuje — patroni za­pewniają sobie jeśli nie władzę, to chociaż pe­wien kapitał moralny fundacjami charytatyw­nymi lub kulturalnymi, wzbogacającymi życie całej społeczności i służącymi ogólnemu dobru.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)