SYSTEM TRADYCYJNY I WSPÓŁCZESNY

Tradycyjny system oparty na związku patron-klient (The traditional patron-client-based system), w którym wjęzy rodzinne, rodowe nie są już tak silne, ludzie szukają obrony, pomocy i wsparcia poza kręgiem rodzinnym, u „patro­na”, będącego zazwyczaj najbogatszym, dyspo­nującym największą władzą człowiekiem w oko­licy. Ludzie ci nie dowierzają prawom, porząd­kowi prawnemu swego ikraju, wydaje im się, że tylko patron może ich obronić przed pań­stwem, urzędnikami państwowymi i innymi władzami, tylko przy pomocy patrona mogą re­alizować swoje prawa i osiągnąć swe cele.Współczesny system „szef-podwładny” (i he modern boss-follower-based system). Jest to współczesna wersja poprzedniego systemu. Autor przytacza tu przykłady amerykańskich małych i średnich miast, w których pojedynczy przemysłowiec lub finansista praktycznie „trzy­ma w ręce” całą okolicę, w dużej mierze od je­go łaski zależy jakość życia (miejsca pracy, in­westycje komunalne, stypendia dla dzieci itp.) mieszkańców całej okolicy.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)