SYSTEM KREDYTOWY

Stanowi ona wkład, któ­ry później, kiedy będzie tego potrzebował, bę­dzie mógł podjąć. Co więcej, może nawet „po­dejmować” przysługi przekraczające ogólną su­mę jego własnych wkładów, ponieważ do pew­nych granic takie wspólnoty interesów udzie­lają swym członkom kredytu. Nie możemy jednak jednoznacznie potępiać takiego systemu kredytowego oraz akumulacji kapitału wspólnot interesów, nazywając je praktyką korupcyjną. Pomyślmy tylko, jak po­zytywną rolę odegrała podobna instytucja w dawnych społeczeństwach pierwotnych, które opierały się na zasadzie wzajemności. Stały obieg dóbr, przekazywanie ich w formie podar­ków także służyły cementowaniu wspólnoty, zwiększaniu lojalności wobec całej grupy, gro­madzeniu zasobów niezbędnej solidarności we­wnątrz społeczności.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)