ŚWIAT KUMOTERSTWA

Używam bankowego terminu „transakcja” dlatego, że mowa tu już nie tylko o interesie w wąskim finansowym rozumieniu tego słowa. Otóż w systemie powiązań za przysługi takie ,„przysługobiorca” płaci nie pieniędzmi, ale wyimaginowanymi „akcjami”, „listem kredyto­wym” gwarantującym rewanż oczekiwany ze strony czyniącego przysługę w dowolnym mo­mencie w przyszłości. Jeszcze ważniejsze w ta­kich transakcjach jest to, że taki list kredytowy może zostać przedstawiony do wypłaty nie tyl­ko osobie, która bezpośrednio czyniła przysługę,lecz dowolnemu członkowi danej grupy powią­zań i interesów, do której obaj należą.  Każdy świadczący przysługę zwiększa bowiem spój­ność i siłę społeczności (przyczynia więcej dobra publicznego innemu członkowi społeczności), wnosząc jakby nową wpłatę do wspólnego wyi­maginowanego banku.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)