ŚWIADOMOŚĆ GRUPOWA

Istnieje też potrzeba stworzenia świadomości grupowej, społecznej, wzmocnienia nastawienia antykoriupcyjnego, potrzeba wielu przykładów osobistych oraz poświęcenia (niedawanie na­piwków i łapówek przynosi bowiem indywi­dualne straty), potrzeba radykalnego zlikwido­wania moralnego „podwójnego księgowania”, dwoistości typu „co innego mówię, co innego robię”. Tam bowiem, „gdzie ideały oraz deklara­cje wierności tym ideałom są tylko pustymi sło­wami —pisze jeden z autorów — tam korup­cja znajduje możliwie najlepszą pożywkę. Ta­kie zachowanie prowadzi bowiem do rozdwoje­nia systemu norm, umożliwiającego człowieko­wi skorumpowanemu przyjęcie łapówki przy jednoczesnym zachowaniu godności we wła­snych oczach; ponadto pozwala pokazywać in­ne oblicze wspólnikowi, człowiekowi przekupu­jącemu, a inne — światu”.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)