SPEŁNIONE WARUNKI

Gdyby się to1 stało oczywiste dla każdego, zo­stałby spełniony jeden z warunków wstępnych zahamowania procesu selekcji negatywnej. Co prawda tylko jeden z warunków, jak się bo­wiem dowiedzieliśmy z rozdziału o pułapkapgh społecznych, samo przekonanie poszczególnych ludzi, ich dobre intencje oraz chęć współpracy nie mogą jeszcze ‚zatrzymać ani odwrócić uru­chomionej reakcji łańcuchowej. Nie ulega wąt­pliwości, że praktyka kumoterskich powiązań interesów grupowych oraz inne praktyki korup­cyjne są i prawdopodobnie będą jeszcze przez dłuższy czas jednym z podstawowych proble­mów wielu społeczeństw, wśród nich także na­szego.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)