Specjalne filmy dla niewidomych

Osoby niewidzące nie muszą siedzieć cały czas zamknięte w domu lub poruszać się jedynie w towarzystwie osoby, która by dbała o jego bezpieczeństwo. Współczesny świat bardzo się stara o zapewnienie jak największego bezpieczeństwa swoim obywatelem, w tym również osobom niepełnosprawnym, niewidomym. Osoby niewidome nie tylko mogą odnotować wzrost bezpieczeństwa (ponieważ kierowcy coraz bardziej uważają na ludzi z laskami i świadomość ludzka wciąż rośnie), ale również wzrost dostępnej dla nich rozrywki. Jeszcze do niedawna nawet gdy osoba niewidoma chciała obejrzeć jakiś film, nie miała możliwości, ponieważ i tak gubiła wątek nie widząc akcji. Obecnie są dostępne filmy, gdzie lektor informuje widza o wszystkich czynnościach wykonywanych przez bohaterów, jak również o emocjach wypisanych na ich twarzach. Dzięki temu osoba niewidząca jest w stanie za pomocą wyobraźni zobaczyć ten obraz i nie zgubić wątku filmu. Istnieją również kina, które dostarczają widom efekty z filmu na żywo, na przykład wiatr, bryzę, wytwarzają nawet zapachy, by pobudzić wyobraźnię.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)