SŁUSZNOŚĆ DECYZJI

Czy jednak napraw­dę słuszna była decyzja niezależnego wyboru własnej strategii dominacyjnej? Niekoniecznie. Strategia domojnacyjna jest najlepsza w grach sumie zerowej i tam zapewnia maksymalną możliwą wygraną. Tymczasem wspomniani aresztowani biorą udział w grize o sumie nieze- rowej; mogą bowiem uzyskać wygrane nie tyl­ko jeden kosztem drugiego (warianty 1, a i 1, b), lecz także, przy współpracy, mogą uzyskać wy­graną „z zewnątrz” — od sędziego, od sądu. Jest nią niski wymiar kary (wariant 3). Jeśli bowiem jeden z nich lub obaj zastosują wąsko egocentryczną strategię dominacyjną (wariant i 2), to w rezultacie obaj otrzymają łącznie karę 10 lat (0 + 10 lub 10+0 lub 5 + 5). Kie­dy jednak nie przyzna się żaden z nich, czyli obaj — ufając we współpracę partnera — po­dejmą ryzyko kary 10 lat więzienia, otrzymają po 1 roku, czyli razem 2 lata. Oznacza to, że obaj łącznie uzyskali wygraną 8 lat wolności.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)