SŁUSZNA KRYTYKA

jeśli słuszna była i jest do dziś krytyka kierunku zaangażowania politycz­nego i roli wspomnianych organizacji młodzie­żowych, to przeczą temu cierpienia wielu póź­niejszych pokoleń iz powodu braku organizacji wprawdzie o innej treści społeczno-światopoglądowej, ale o podobnej strukturze. Tak samo bo­leśnie społeczeństwo odczuło likwidację wspól­not „dorosłych”, takich jak: stowarzyszenia ro­botnicze i chłopskie, robotnicze i wiejskie kółka czytelnicze i wiele innych form kultury robot­niczej form, których od tego czasu nie udało się już odtworzyć. Nie wspomnę tu już o szko­dach, jakie wyrządziła pośpieszna likwidacja demokratycznych wspólnot i organizacji — na przykład kolegiów ludowych — jakie powsta­ły już po wojnie.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)