ROZWINIĘTY EUROPEJSKI FEUDALIZM

Rozwinięty europejski feudalizm ibył względ­nie odporny na korupcję. Jego system odbiera­nia dóbir i ich wtórnego podziału działał niemal automatycznie, bez zaangażowania liczniejszej warstwy urzędniczej; jak już wspomniałem, poszczególne warstwy hierarchii mogłyby udo­stępniać lub przekazywać cokolwiek warstwom stojącym niżej tylko własnym kosztem. Dopie­ro powstające w późnym średniowieczu monar­chie centralistyczne ze swoimi rozdętymi warst­wami urzędniczymi na nowo otworzyły bramy korupcji. Jej fale wzniosły się najwyżej naj­pierw w koloniach portugalskich i hiszpańskich, a następnie w angielskich i holenderskich, w Indiach Zachodnich, gdzie od decyzji guberna­torów i urzędników rządowych zależały możli­wości zdobycia ogromnych fortun, warstwa urzędników zaś poczuwała się do nikłej lub zgoła żadnej odpowiedzialności wobec iokal- nych społeczeństw. Korupcja kwitła także w macierzystych krajaich europejskich.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)