RÓŻNEJ KONSTRUKCJI

Mogą-być one najróżnorodniejszej konstrukcji. Mówiąc o drogach komunikacyjnych służących o transportu kołowego’mamy na myśli również różne drogi wąskie i szerokie, brukowane i asfaltowe.Po wąskich drogach polnych poruszają się tylko powolne^ po­jazdy konne. Drogi bite są dostępne dla wszelkich pojazdow, ale szybkość ruchu na nich jest ograniczona z powodu nierów­nej nawierzchni. Na ruchliwych trasach o wielkim nasileniu ru- chu samochodowego buduje się wygodne autostrady, umoz 1- wiające szybki ruch bezkolizyjny na dwóch oddzielnych pa­sach. Autostrady udostępnia się wyłącznie dla samochodow, po- nieważ pojazdy konne hamowałyby ruch, utrudniały komuni­kację i zagrażały bezpieczeństwu.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)