RELIGIJNA IDEOLOGIA

Były to już społeczeń­stwa redystrybucyjne, czyli takie, w których znaczną część dóbr odbierano od wytwórców, gromadzono w magazynach centralnych, a na­stępnie dzielono powtórnie, przede wszystkim pomiędzy członków rodziny panującej, jej oto­czenie oraz warstwy kapłańsko-wójskowe,’Ideo­logia religijna oraz państwowa całkowicie przy tym legalizowała taki wyzysk wytwórców, a po­nadto odbieranie oraz ponowny podział dóbr dokonywane były bezpośrednio przez samego władcę i jego najbliższe otoczenie, a więc siłą rzeczy nie leżało w ich interesie, by część dóbr które przypadały, oddawać komukolwiek w za­mian za jakieś korzyści. Warstwa ta, oczy­wiście jako administratorzy własnego mająt­ku, była całkowicie nieprzekupna, podobnie, jak później panowie feudalni, których żaden z chło­pów pańszczyźnianych nie mógłby przekupić, by w zamian za łapówkę zrezygnowali z części należnej im daniny.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)