REGUŁY PODZIAŁU

Reguły podziału poza jednoznacznością mu­szą byc skuteczne. Cóż z tego, że reguła będzie jednoznaczna, skoro jej realizacja okaże się nie­pewna, przypadkowa; niepewność i przypadko­wość anow stworzy sytuację monopolistyczną urzędnikom potrafiącym zapewnię realizację re­guły na korzyść przekupującego. „Nie wystarcza jednak sama skuteczność.„Reguły podziału mu­szą byc powszechnie znane i powszechnie musi byc wiadoma uch skuteczność. Jeśli bowiem lu­dzie nie znają tych reguł, nie są świadomi swo­ich praw i me mogą się przekonać każdego dnia ich skuteczności, to tym samym zostają ska­zani na łaskę przedstawicieli władzy i znów tylko w korupcji pokładają nadzieję na reali­zację swych praw i interesów.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)