REGULACJA CENTRALNA

Tam gdzie koalicje powstają samorzutnie z wielkim trudem, spo­łeczności często próbują unikać pułapek za po­mocą regulacji centralnej. Jednym z najoczy­wistszych przykładów jest ruch drogowy’ Wy­korzystując tylko częściowe i powstające od przypadku do przypadku koalicje nie sposób byłoby opanować całkowitej anarchii na dro­gach, prowadzącej do zupełnego sparaliżowania wielkomiejskiego ruchu drogowego. Tymcza­sem regulacja ustanowiona i sankcjonowana centralnie (jak na przykład zasady jazdy pra­wą stroną jezdni, pierwszeństwa z prawej stro­ny czy też cały system przepisów kodeksu dro­gowego) skutecznie, przynajmniej w pewnym stopniu skutecznie, systematyzuje i koordynu­je ruch drogowy, a przez fakt, iż zobowiązuje każdego do kooperacji, zmniejsza do minimum niebezpieczeństwo wytworzenia się pułapek (wykładniczo rosnącej liczby wypadków, kor­ków, paraliżu komunikacji).

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)