PUŁAPKI KOOPERACJI

Moglibyśmy jeszcze długo wyliczać metody możliwości strategii kooperacyjnych, ale uwa­żam, że na koniec tego wywodu ważniejsze bę­dzie zwrócenie uwagi na pewne ograniczenia zakresu wymienionych uprzednio obowiązują­cych reguł. Dotychczas uważaliśmy strategię kooperacyjną za wartość pozytywną niejako z definicji, niezaprzeczalnie korzystną z punktu widzenia dobra społeczności, oznaczając jej przeciwieństwo słowem o negatywnym wy­dźwięku: dezercja. Tymczasem pojęcie „strate­gii kooperacyjnej” może być tylko wtedy cen­ne dla nauk społecznych i polityki społecznej, jeśli używać będziemy go w sposób bardziej zróżnicowany, bardziej świadomy, jeśli będzie­my sobie zdawać sprawę z tego, że strategia kooperacyjna też niesie ze sobą niebezpieczeń­stwa i pułapki.

Cześć, mam na imię Emek i jestem zwolennikiem technicznych rozwiązań. Chciałbym Ci przekazać swoją wiedzę, abyś i Ty poznał ten wspaniały świat. Dołącz do mnie już dziś!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)